ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 30 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വാക്സിനേഷന്‍


കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 30 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ 18 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കും.
എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോവിഷില്‍ഡ് ആണ് നല്‍കുക. ഓണ്‍ലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോയ്ന്‍റ്മെന്‍റ് ലഭിച്ചവര്‍ക്കും, സ്‌പോട്ട് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ മുഖേനെയും വാക്സിന്‍ ലഭിക്കും.

സ്‌പോട്ട് വാക്‌സിനേഷന് പോകുന്നവര്‍ അതാത് വാര്‍ഡുകളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ആശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, വാര്‍ഡ് മെംബര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ വഴി മുന്‍കൂട്ടി അപ്പോയ്ന്‍റ്മെന്‍റ് എടുത്ത് വാക്സിന്‍ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തേണ്ടതുള്ളൂ.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: